Sedište

Adresa: Ul. Ilariona Ruvarca 2


Direkcija

Adresa: Ul. Jasički put 69

PIB: 103502313

Telefon: 037/692 650

e-mail: asmarketi@ptt.rs

e-mail: asmarketi@asmarketi.com

Marketing
Marija Šljivić
email: maja@asmarketi.com
tel: 069 140-87-03

Finansije i računovodstvo
Verica Antanasković
email: v.asmarketi@gmail.com
tel: 069 140-04-81

Veleprodaja
Dragana Milošević
email: dragana@asmarketi.com
tel: 069 240-89-45

Maloprodaja
Ivana Čukić
email: ivana@asmarketi.com
tel: 069 140-88-59

Javne nabavke
Marina Zbiljić
email: marina@asmarketi.com
tel: 069 240-89-44

AS-1

Adresa: Ul. Miše Mitrovića 1

AS-2

Adresa: Ul. Ilariona Ruvarca 2

AS-3

Adresa: Ul. Globoder bb

AS-4

Adresa: Ul. Takovska

AS-5

Adresa: Ul. Mačkovac bb