Sedište

Adresa: Ul. Ilariona Ruvarca 2


Direkcija

Adresa: Ul. Divna Gavrilović 2

PIB: 103502313

Telefon: 037/692 650

e-mail: asmarketi@ptt.rs

e-mail: asmarketi@asmarketi.com

AS-1

Adresa: Ul. Miše Mitrovića 1

AS-2

Adresa: Ul. Ilariona Ruvarca 2

AS-3

Adresa: Ul. Globoder bb

AS-4

Adresa: Ul. Takovska

AS-5

Adresa: Ul. Mačkovac bb