Skoči na sadržaj

Polisa o poštovanju privatnosti

„AS TRGOVINA“ DOO razume da je privatnost Vaših podataka Vama bitna i da brinete o tome kako se Vaši lični podaci koriste i dele online. Mi poštujemo svakog posetioca web sajta www.asmarketi.com  (u daljem tekstu „naš web sajt“) i prikupljaćemo i koristiti najosnovnije podatke potrebne za nesmetano funkcionisanje web sajta na način koji je opisan u ovom dokumentu, i na način koji je u skladu sa našim zakonskim obavezama i Vašim zakonskim pravima.

Molimo Vas da detaljno pročitate ovu polisu o poštovanju privatnosti, i budete sigurni da ste je pravilno razumeli. Opcija prihvatanja i saglasnosti sa ovom polisom biće Vam ponuđena prilikom prve posete našem web sajtu. Ukoliko se sa istom ne slažete iz bilo kog razloga, i istu ne prihvatate, morate odmah prestati sa korišćenjem našeg web sajta i njegovih usluga.

Informacije o nama

  1. Naš web sajt u vlasništvu je preduzeća „AS TRGOVINA“ DOO iz  Kruševca, registrovanog na adresi  Ilariona Ruvarca 2, PIB: 103502313, Matični broj: 17610058.
  2. „AS TRGOVINA“ DOO kontroliše i obrađuje podatke na našem web sajtu i mi smo odgovorni za Vaše lične podatke.
  3. Ukoliko imate potrebu da nas kontaktirate u vezi bilo čega vezanog za ovu polisu privatnosti, to možete uraditi slanjem email poruke na asmarketi@asmarketi.com ili korišćenjem kontakt forme na ovom web sajtu.

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

Kako bismo bili u stanju da Vam pružimo maksimalno pozitivno iskustvo prilikom korišćenja našeg web sajta i usluga, kao i obezbedimo bezbedno korišćenje našeg web sajta, prikupljamo tri osnovna tipa podataka.

            Podaci koje nam direktno ostavite

Ovo su podaci koje nam Vi ostavite prilikom kreiranja korisničkog naloga na našem web sajtu, ili korišćenjem kontakt forme na kontakt stranici ili stranici za zahtev za dostavljanje ponude. U ovim slučajevima, možemo sačuvati i obraditi podatke poput: Vašeg imena, prezimena, email adrese, naziva preduzeća u čije ime nas kontaktirate, delatnost Vašeg preduzeća.

            Podaci koje automatski prikupljamo Vašim korišćenjem sajta

                                Podaci o načinu na koji koristite naš web sajt

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste ključne reči koristili za pretraživanje našeg web sajta, kao i tekstualne konverzacije sa administratorima našeg web sajta upućene putem kontakt formi na našem web sajtu.

                                Podaci o Vašim uređajima

Tokom korišćenja našeg web sajta, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate. Ovi podaci uključuju marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, i eventualno podatke o mreži sa koje pristupate.

                                Podaci o Vašoj lokaciji

Tokom korišćenja našeg web sajta, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologije IP adrese ili GPS senzora vašeg mobilnog uređaja (ovo poslednje u slučaju da nam prosledite Vaše fotografije sa EXIF meta podacima. Ukoliko ne želite da ove informacije budu dostupne, morate vaše fotografije obraditi u eksternoj aplikaciji koja uklanja ove podatke ili isključiti GPS senzor vašeg uređaja prilikom fotografisanja).

                                Cookie-ji i druge slične tehnologije

Kada pristupate našem web sajtu, koristimo tehnologiju „kolačića“ („cookie“) kako bismo Vam pružili ugodno i lako korišćenje našeg web sajta. Ovo podrazumeva tehnologije identifikovanja Vašeg internet pretraživača (browser-a) kako bismo Vas prepoznali u slučaju ponovnog dolaska na naš web sajt. Ovi podaci se automatski čuvaju na Vašem uređaju i mogu biti u vidu kolačića i aplikativnih cache podataka potrebnih za korišćenje našeg web sajta.

            Podaci koje nam ostavite prilikom plaćanja usluga

Kada koristite opciju naručivanja ili plaćanja usluga na našem web sajtu, možemo sačuvati podatke o Vašim uplatama ka našem preduzeću, uključujući naziv Vaše banke, broj tekućeg računa, te mesto i vreme uplate.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

„AS TRGOVINA“ DOO Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (kao npr. Identifikacija korisnika) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja našeg web sajta i usluga (koja regulišu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje našig legitimnih interesa).

            Identifikacija korisnika

Identifikacija korisnika našeg web sajta u smislu korisničkog naloga ili kontakta putem kontakt formi potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija web sajta. Takođe, u slučaju da se korišćenjem našeg web sajta izvrši krivično delo, identifikacija korisnika štiti oštećenu stranu, pomaže istražnim i izvršnim državnim organima u identifikaciji počinioca, odnosno može pomoći u rešavanju građanskih sporova.

            Profilisanje korisnika

Budući da je korišćenje našeg web sajta besplatno i javno dostupno svim posetiocima, prikupljanje statističkih podataka o broju poseta određenim web stranicama, kategorijama ili grupama na našem web sajtu, može pomoći u profilisanju afiniteta korisnika i potrebama za našim uslugama, i na taj način nam olakšati prikazivanje relevantnijeg sadržaja posetiocima.

            Realizacija ponuda partnerskih kompanija

Naš web sajt svojim korisnicima može ponuditi kupovinu proizvoda i usluga partnerskih kompanija po privilegovanim uslovima (npr. kupovina proizvoda na promocijama, učešće u nagradnim igrama partnerskih kompanija itd). Da biste preko našeg web sajta ostvarili uslove privilegovane kupovine, možemo od Vas zatražiti izričiti pristanak da Vaše lične podatke, poput imena i prezimena, imena preduzeća, kontakt podataka, prosledimo partnerskim kompanijama.

Kako koristimo Vaše lične podatke

„AS TRGOVINA“ DOO podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Primera radi, podaci iz tekstualnih konverzacija sa administratorima našeg web sajta koje ste realizovali putem kontakt formi, pomažu nam da uvedemo nove i poboljšamo postojeće funkcionalnosti i usluge.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja našeg web sajta. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik našeg web sajta, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja, dok će vidljivost podataka korisnika na web sajtu biti uklonjena u roku od maksimalno 2 radna dana po prijemu vašeg zahteva za brisanjem podataka.

U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima

„AS TRGOVINA“ DOO može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:

  1. Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije.
  2. Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa.
  3. Kada je to neophodno radi ispunjenja naše ugovorne obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja Pravila i uslova korišćenja našeg web sajta.

 

Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja našeg web sajta prilikom registracije ili naknadno, možemo automatski podeliti sa našim partnerskim kompanijama. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje „AS TRGOVINA“ DOO nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adekvatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu dogovora sa „AS TRGOVINA“ DOO i u skladu sa ovom polisom.

Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj. garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podelimo sa generalnom javnošću. Primera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim trendovima trgovine preko Interneta.

Zaštita podataka

Vaše lične podatke na našem web sajtu čuvamo u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. Kontinuirano sprovodimo mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Linkovi na druge web sajtove

Naš web sajt može da sadrži linkove ka drugim web sajtovima radi vašeg lakšeg snalaženja i informisanja (npr. linkovi ka našim partnerskim kompanijama ili sajtovima za promociju proizvoda ili organizovanje nagradnih igara). Ove druge web sajtove mogu da vode kompanije koje nisu u vezi sa našim preduzećem. Ovi povezani web sajtovi verovatno imaju drugačije politike privatnosti, pa vam preporučujemo da se sa tim obavezno upoznate kada posećujete te web sajtove. „AS TRGOVINA“ DOO nije odgovoran za sadržaj takvih web sajtova, njihovo korišćenje ili prakse privatnosti na tim web sajtovima.

Sve sadržaje na „AS TRGOVINA“ DOO web sajtu koristite na sopstvenu odgovornost. „AS TRGOVINA“ DOO ne snosi odgovornost ni za kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu posećivanjem linkova i stranica koje se ne nalaze na našem web sajtu, kao i na dešavanja na koje objektivno ne može da deluje i koje su van tehničkih mogućnosti „AS TRGOVINA“ DOO.

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na našem web sajtu (ova polisa).

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Rukovalac Vašim podacima je „AS TRGOVINA“ DOO iz Kruševca, registrovanog na adresi  Ilariona Ruvarca 2, PIB: 103502313, Matični broj: 17610058.

Ovlašćena osoba za zaštitu privatnosti i podataka u „AS TRGOVINA“ DOO je Slobodan Zbiljić, vlasnik. Kontakt: asmarketi@asmarketi.com

Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima

Kontakt: asmarketi@asmarketi.com

Šta se dešava u slučaju promene ove polise

„AS TRGOVINA“ DOO je ovlašćen da s vremena na vreme ažurira ovu Politiku privatnosti, bez prethodne najave, a sa ciljem da se unesu izmene do kojih je došlo u praksi obrade podataka koju naša agencija sprovodi. Izmenjeni tekst Politike privatnosti će biti objavljen na našem web sajtu i stupiće na snagu odmah po objavljivanju. Bilo kakvo korišćenje internet stranica od strane korisnika nakon obaveštavanja o izmeni Politike privatnosti podrazumevaće da ste prihvatili promene i da ste dali saglasnost za dalju upotrebu vaših ličnih podataka. Prihvatanjem ove Politike se obavezujete da povremeno iznova pročitate Politiku privatnosti kako biste se upoznali s eventualnim promenama. Ukoliko nastavite da koristite internet stranice nakon izmene Politike privatnosti, pretpostavlja se da ste se upoznali s izmenama, da ih razumete i u celosti prihvatate.